Ammattiosastomme

 

Tehy on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutettujen ammattijärjestö – yli 160 000 jäsenen yhteisö ja edunvalvoja. Tunnemme alamme, ajamme rohkeasti etuamme ja olemme lähellä. Olemme muutosvoima ja paremman työelämän edistäjä, mutta myös yhteisö, josta saa iloa ja energiaa. 

 

 

Ammattiosasto on Tehyn jäsen ja liiton perusyksikkö, jonka jäseniä kaikki tehyläiset ovat. Opiskelijat kuuluvat Tehyn opiskelijayhdistykseen.  Ammattiosaston ydintehtävät ovat taloudellinen ja ammatillinen edunvalvonta sekä jäsenhankinta  omalta toimialueelta. Ammattiosastot ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka toimivat omien sääntöjensä puitteissa, mutta ovat liiton sääntöjen ja päätösten alaisia. Tehyn toiminta on jäsenläheistä. Jäsenillä on mahdollisuus olla mukana ja osallistua oman ammattiosaston toimintaan.

 

Tehyn Keski-Uudenmaan kuntien ammattiosasto 141

 

Ammattiosasto 141  toimii jäsentensä palvelusehtojen ja työolojen parantamiseksi paikallisena neuvottelijana ja vaikuttajana.  Ammattiosasto toimii yhdessä toimialueen luottamusmiesten ja muiden henkilöstön edustajien kanssa sekä tukee näiden työtä.

Ammattiosasto 141 järjestää sääntömääräiset kokoukset jäsenilleen.  Ammattiosaston kokous käyttää ylintä päätösvaltaa.  Ammattiosaston kokouksen valitsema hallitus hoitaa sille säännöissä määriteltyjä tehtäviä. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta.  Hallitus kokoontuu säännöllisesti.

Hallitus laatii vuosittain toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, jotka hyväksyy ammattiosaston kokous. Se myöntää hallitukselle tili-ja vastuuvapauden toiminnantarkastajajien lausunnon perusteella.